Aanvraagformulier

Richtlijnen

Alle culturele organisaties in Stichtse Vecht die een cultureel initiatief nemen kunnen een bijdrage aanvragen uit het Cultuurfonds Stichtse Vecht. De voorstellen moeten voldoen aan de richtlijnen van Cultuurfonds Stichtse Vecht

Inzendtermijnen en vergaderdata

Aanvragen voor financiële ondersteuning voor cultuur(uitingen) en activiteiten kunnen het hele jaar worden ingediend. Het Cultuurfonds beoordeelt vier keer per jaar de aanvragen.

Uiterste inleverdatum
15 februari

17 mei

30 augustus

15 november

Vergaderdatum
Half maart

Half juni

Half september

Half december

Aanvraagformulier

Organisatie
Project
Uploaden bestanden (pdf, doc, docx, xlsx, jpg)