Aanvraagformulier

Richtlijnen

Alle culturele organisaties en individuele personen in Stichtse Vecht die een cultureel initiatief nemen kunnen een bijdrage aanvragen uit het Cultuurfonds Stichtse Vecht. De voorstellen moeten voldoen aan de richtlijnen van Cultuurfonds Stichtse Vecht

Inzendtermijnen en vergaderdata

Aanvragen voor financiële ondersteuning voor cultuur(uitingen) en activiteiten kunnen het hele jaar worden ingediend. Het Cultuurfonds beoordeelt vier keer per jaar de aanvragen.

Uiterste inleverdatum
1 maart
1 juni
25 augustus
24 november

Vergaderdatum
Half maart
Half juni
Half september
Half december

Aanvragers die geen rechtspersoon zijn hoeven geen KvKinschrijving, jaarverslag of statuten mee te sturen. 

Aanvraagformulier

Lukt het uploaden van bestanden, of verzenden van het formulier niet? Probeer het dan s.v.p. met een andere browser of computer. Verouderde systemen (met name verouderde Macs / iOS) worden mogelijk als onveilig gezien. Mocht u toch problemen ervaren, neem dan contact op. We horen dan graag wat er misgaat en welke browser/besturingssysteem u heeft.

Organisatie
Project
Uploaden bestanden (pdf, doc, docx, xlsx, jpg)