Het Cultuurfonds Stichtse Vecht

ANBI

Het Cultuurfonds Stichtse Vecht is een een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft de ANBI-status. Een gift aan een ANBI is voor 125% aftrekbaar van de belasting. Alle activiteiten van het Fonds dienen het algemeen belang, het Fonds heeft geen winstoogmerk en het bestuur werkt onbezoldigd. Het RSINnummer van het Cultuurfonds Stichtse Vecht is 862001080.

Het bestuur

Het bestuur beoordeelt de aanvragen en bestaat uit:

 • Micha Hamel, voorzitter
 • Mevrouw Ir. Marlies Vehmeijer, secretaris
 • Drs. Arjan Wisseborn, penningmeester
 • Mevrouw Ir. Jannet van Zadelhoff, Zadelhoff Cultuurfonds
 • Mevrouw Ester Prins, stichting Kunst Centraal

Doelen van het Cultuurfonds Stichtse Vecht

De doelen van het Cultuurfonds Stichtse Vecht zijn:

 • het borgen en stimuleren van cultuur en cultuuruitingen in Stichtse Vecht;
 • bevorderen van cultuurdeelname voor en door inwoners van Stichtse Vecht;
 • het informeren en enthousiasmeren van inwoners en bezoekers van Stichtse Vecht over het ‘cultuurschoon’ dat Stichtse Vecht te bieden heeft;
 • het versterken van de cultuursector in de gemeente Stichtse Vecht;
 • het stimuleren van een onderscheidend cultuuraanbod in de gemeente Stichtse Vecht;
 • het stimuleren van extra financiering voor kunst en cultuur in de gemeente Stichtse Vecht. Alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Voor wie is het Cultuurfonds Stichtse Vecht?

Het Cultuurfonds Stichtse Vecht draagt bij aan cultuur en cultuurhistorische initiatieven die verbonden zijn aan Stichtse Vecht, dat wil zeggen projecten die in Stichtse Vecht plaats vinden of een duidelijke link hebben met Stichtse Vecht. Dit geldt voor zowel amateur- als professionele producties.

Het fonds behandelt in principe alleen aanvragen:

 • van rechtspersonen zonder winstoogmerk (stichtingen/verenigingen) met een statutaire doelstelling binnen de werkterreinen van het fonds;
 • die niet gericht zijn op belangen van één of enkele personen;
 • in omvang en tijdsduur beperkt en concreet benoemd zijn;
 • zich op een concrete, brede doelgroep richten.

Vragen?

Lees meer informatie op de pagina Veelgestelde vragen.